top of page

Advance Your Development Workflow with CodeAssist

Deploy CodeAssist as your advanced software ally, powered by your unique data insights. Enhance your development process and user experience with our near-human level of expert support and guidance.

Empower Your Development with AI Expertise

Master multilingual marketplaces with PID-Writer, the AI-driven solution for crafting and localising product information. Elevate your brand's global presence with messaging that's fluent, culturally resonant, and precision-targeted to diverse audiences.

AI-Powered Coding Assistance

Leverage a GPT model trained specifically on your company’s codebase for intelligent, context-aware coding suggestions.

Enhanced Developer Productivity

Protect your organization, devices and stay compliant with our structured workflows and custom permissions made for you.

Custom Learning from Historical Data

Continuously learns from your historical data and tutorials, ensuring tailored support that evolves with your team.

Cross-Functional Integration

Seamlessly integrates with your development environment to provide real-time assistance without disrupting workflow.

Intuitive Problem Solving

Identifies and addresses coding issues proactively, offering solutions that align with your project’s best practices.

User Experience Focused

Dedicated to enhancing the end-user experience by ensuring that every line of code contributes to a flawless product.

İş yapış şeklinizi şekillendiren eğitimler

The Blue Red olarak, iş dünyasına yönelik yapay zeka eğitimleri sunuyoruz. Firmaların yapay zeka teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak ve dijital dönüşüm yolculuklarında onlara rehberlik etmek bizim için bir tutkudur.

 

Eğitim programlarımız, işletmelerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ve sektörel özellikler göz önünde bulundurularak tasarlanır. En güncel yapay zeka araçları ve teknikleri üzerine odaklanan eğitimlerimiz, katılımcılara hem teorik bilgiler hem de pratik uygulama becerileri kazandırır. Bu eğitimlerle, işletmelerin çalışanlarını yapay zeka konusunda yetiştirmelerine ve iş süreçlerini verimli bir şekilde yeniden şekillendirmelerine yardımcı oluyoruz.

Özelleştirilmiş İçerik

Her işletmenin özgün ihtiyaçlarına yönelik özel olarak hazırlanan eğitim içerikleri.

Pratik Uygulamalar

Teorik bilgilerin yanı sıra, gerçek dünya senaryolarında yapay zeka uygulamaları.

Sektörel Odak

Farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uygun, özelleştirilmiş eğitim programları.

Yapay Zeka öğrenmenin verimli bir yolu: Hackathonlar

The Blue Red olarak, yapay zeka hem öğrenip hem de proje çıkartabilirsiniz.

Tema Belirleme

İşletmenizin AI vizyonunu belirlemek için ilgi çekici tema seçelim

Ön Eğitimler

Temel farkındalık düzeyini arttıran ve ekipleri hackathondaki üretkenliğini arttıracak eğitimler

Hackathon

48 saatlik çözüm maratonu ile AI potansiyellerini grup dinamikleri içinde uygulayarak öğrenin

Mentörlük

Hackathon boyunca uzman mentörlerle etkileşm ile YZ dünyasını farklı pencerelerden görün

Sunumlar ve Faz 2

Potansiyel projeleri uzman desteği ile iyileştirin

Optimise Your Software Lifecycle with CodeAssist

Elevate your enterprise's coding practices and user support with CodeAssist, the AI-powered software development partner. Achieve greater efficiency, accuracy, and user satisfaction in your software solutions.

  • Efficiency

  • Precision

  • User Satisfaction

Transform Your Enterprise Software Development

CodeAssist amplifies developer productivity, enables IT executives to make informed, data-driven decisions, and drives technological innovation within dynamic business environments.

Açık İnovasyonun sunduğu sınırsız olanakları keşfetmeye hazır mısınız? The Blue Red'in Eğitim Hizmetleri, yapay zeka ve inovasyon alanında bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için tasarlanmıştır. Eğitim Programlarımızın detayları, eğitim takvimi ve kayıt formuna ulaşmak için Eğitim Programları sayfamızı ziyaret edin. Her seviyeye uygun programlarımızla, işletmenizin inovasyon kapasitesini artırın ve dijital dönüşüm yolculuğunuzda liderlik edin. Bugün keşfedin ve işletmenizi geleceğe taşıyın!

Eğitim programları ile inovasyon yolculuğunuza başlayın

İletişim

Frequently Asked Questions

We Have Put Together Some Commonly Asked Questions

  • CodeAssist is designed to benefit companies of all sizes that are engaged in software development, from startups to large enterprises. Whether you are looking for additional support, guidance, or problem-solving capabilities, CodeAssist can cater to your specific needs

  • CodeAssist seamlessly integrates into your team's workflow by analyzing historical data and providing real-time support to your developers. Our platform is designed to complement your existing processes and enhance your team's productivity without disrupting your current setup

  • Yes, CodeAssist utilizes a specialized GPT model that tailors its responses based on the specific needs of your users. By leveraging historical data and tutorials, CodeAssist can offer personalized solutions and expert guidance to enhance user satisfaction and efficiency

  • Currently, we do not offer a trial period for CodeAssist. However, you can sign up for our $99/month plan to experience the benefits of CodeAssist firsthand and witness the difference it can make in your software development journey

bottom of page