top of page

Maximise Your Corporate Reach with PID-Writer

Seamlessly expand into global markets with PID-Writer: The Multilingual Business Enabler. Tailor your product information for diverse markets and drive international business growth.

Globalise Your Product Messaging with AI

Master multilingual marketplaces with PID-Writer, the AI-driven solution for crafting and localising product information. Elevate your brand's global presence with messaging that's fluent, culturally resonant, and precision-targeted to diverse audiences.

Speak to diverse markets effectively

Utilises GPT technology to generate product descriptions and documents in a multitude of languages, breaking down language barriers.

Cultural Adaptation

Tailors content to cultural nuances, ensuring your product messaging is locally relevant and engaging to each target market.

Seamless Marketplace Integration

Streamlines the integration of multilingual content into various e-commerce platforms, simplifying global outreach.

Brand Voice Consistency

Maintains the consistency of your brand’s voice across all languages, reinforcing brand identity on an international scale.

Automated Translation Processes

Reduces the need for manual translations, accelerating time-to-market and increasing operational efficiency.

Enhanced Customer Connection

Builds stronger connections with international customers by communicating in their native language, fostering trust and loyalty.

İş yapış şeklinizi şekillendiren eğitimler

The Blue Red olarak, iş dünyasına yönelik yapay zeka eğitimleri sunuyoruz. Firmaların yapay zeka teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak ve dijital dönüşüm yolculuklarında onlara rehberlik etmek bizim için bir tutkudur.

 

Eğitim programlarımız, işletmelerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ve sektörel özellikler göz önünde bulundurularak tasarlanır. En güncel yapay zeka araçları ve teknikleri üzerine odaklanan eğitimlerimiz, katılımcılara hem teorik bilgiler hem de pratik uygulama becerileri kazandırır. Bu eğitimlerle, işletmelerin çalışanlarını yapay zeka konusunda yetiştirmelerine ve iş süreçlerini verimli bir şekilde yeniden şekillendirmelerine yardımcı oluyoruz.

Özelleştirilmiş İçerik

Her işletmenin özgün ihtiyaçlarına yönelik özel olarak hazırlanan eğitim içerikleri.

Pratik Uygulamalar

Teorik bilgilerin yanı sıra, gerçek dünya senaryolarında yapay zeka uygulamaları.

Sektörel Odak

Farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uygun, özelleştirilmiş eğitim programları.

Yapay Zeka öğrenmenin verimli bir yolu: Hackathonlar

The Blue Red olarak, yapay zeka hem öğrenip hem de proje çıkartabilirsiniz.

Tema Belirleme

İşletmenizin AI vizyonunu belirlemek için ilgi çekici tema seçelim

Ön Eğitimler

Temel farkındalık düzeyini arttıran ve ekipleri hackathondaki üretkenliğini arttıracak eğitimler

Hackathon

48 saatlik çözüm maratonu ile AI potansiyellerini grup dinamikleri içinde uygulayarak öğrenin

Mentörlük

Hackathon boyunca uzman mentörlerle etkileşm ile YZ dünyasını farklı pencerelerden görün

Sunumlar ve Faz 2

Potansiyel projeleri uzman desteği ile iyileştirin

Enhance Your Product Communication with PID-Writter

Streamline your global marketing efforts with our GPT-powered solutions. Deliver precise, fluent, and culturally attuned product descriptions in multiple languages, ensuring your message resonates worldwide.

  • Efficiency

  • Global Reach

  • Cultural Sensitivity

Optimise Your Global Product Strategy with PID-Writer

PID-Writter enhances your ability to seamlessly craft and manage product information across diverse markets. Ideal for multinational e-commerce entities, marketing firms, and product leaders aiming for effortless market growth and global reach.

Frequently Asked Questions

We Have Put Together Some Commonly Asked Questions

  • PID-Writter, also known as The Polyglot Marketer, is a cutting-edge tool that utilizes GPT technology to effortlessly generate product information documents in multiple languages. By enabling your brand to communicate with a global audience with precision and cultural finesse, PID-Writter opens the doors to international markets, helping your business resonate worldwide

  • Yes, with PID-Writter, you can trust that your product information will be accurately generated in multiple languages, ensuring fluent and culturally sensitive communications with your global audience

  • PID-Writter addresses the challenges of communication due to language diversity in e-commerce, ensuring products resonate with consumers worldwide in a correct and culturally sensitive manner.

  • PID-Writter is designed to be user-friendly, with an intuitive interface that makes it easy for businesses to create multilingual content without the need for special training. However, should you require assistance, our customer support team is available to help you make the most of the tool

Açık İnovasyonun sunduğu sınırsız olanakları keşfetmeye hazır mısınız? The Blue Red'in Eğitim Hizmetleri, yapay zeka ve inovasyon alanında bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için tasarlanmıştır. Eğitim Programlarımızın detayları, eğitim takvimi ve kayıt formuna ulaşmak için Eğitim Programları sayfamızı ziyaret edin. Her seviyeye uygun programlarımızla, işletmenizin inovasyon kapasitesini artırın ve dijital dönüşüm yolculuğunuzda liderlik edin. Bugün keşfedin ve işletmenizi geleceğe taşıyın!

Eğitim programları ile inovasyon yolculuğunuza başlayın

İletişim

bottom of page